U kan best telefonisch een afspraak maken op het nummer ​0472 81 80 95.

  • Uw identiteitskaart;
  • Een klevertje van je ziekenfonds;
  • Het doktersvoorschrift;
  • Eventuele onderzoeksresultaten, verslagen van de specialist, ... .

Voor de eerste behandeling starten we altijd met het doornemen van de administratieve gegevens. Daarna volgt een vraaggesprek over je klachten en een kinesitherapeutisch onderzoek om een juist behandelplan op te stellen. De eerste afspraak duurt ongeveer 45 minuten.

  • Meestal heb je recht op maximum 18 verstrekkingen per kalenderjaar per aandoening. U mag per jaar voor 3 verschillende courante aandoeningen behandeld worden, in totaal dus 54 zittingen.
  • Voor bepaalde aandoeningen die plots optreden en een intensieve behandeling vergen gedurende een korte periode, is terugbetaling mogelijk als aandoening F-acuut. Per kalenderjaar is er recht op terugbetaling van 60 zittingen.
  • Voor bepaalde aandoeningen met een chronisch karakter en die een intensieve behandeling vergen gedurende een langere periode, is terugbetaling mogelijk als aandoening F-chronisch. Per kalenderjaar is er recht op terugbetaling van 60 zittingen (plus twintig zittingen met een lagere terugbetaling).
  • De zware aandoeningen zijn opgenomen in een limitatieve lijst. Voor de terugbetaling van de behandeling is het akkoord van de adviserend arts vereist. Patiënten krijgen meer zittingen terugbetaald en genieten een verlaagd remgeld.

U kan cash (liefst gepast), per overschrijving, of per mobile banking betalen. De betaling gebeurt steeds na een afgesproken aantal behandelingen. Na betaling krijgt u het getuigschrift mee dat u nodig heeft voor de terugbetaling van uw ziekenfonds.

Na betaling ontvang je een ‘Getuigschrift voor verstrekte hulp' en het doktersvoorschrift dat je gaf voor de aanvang van de behandelingen. Enkel als je het getuigschrift, met aangehecht doktersvoorschrift indient bij je ziekenfonds, heb je recht op een terugbetaling volgens de door het RIZIV vastgelegde tarieven (Kolom: Verstrekker zonder overeenkomst).

 

Sommige personen met een laag inkomen hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming en krijgen meer terugbetaald. Bij niet-courante aandoeningen kan het terugbetalingstarief hoger of lager liggen. Neem hiervoor contact op met je ziekenfonds.